knjiga

Skica naslovne stranice

Vlaho Bukovac - skica naslovne strane za autobiografiju "Moj život", KB-875

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Ivo Vojnović

Ivo Vojnović (fotografija), Prag, 1918., KB 1104/187

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Portret majke

Vlaho Bukovac - Portret majke, ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1222/2

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Rodna kuća

Vlaho Bukovac - Rodna kuća, ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1223

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Portret umjetnikova oca

Vlaho Bukovac - Portret umjetnikova oca, Cavtat, 1883. g., KB-934

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Portret umjetnikove majke

Vlaho Bukovac - Portret umjetnikove majke, Cavtat, 1883. g., KB-932

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Portret brata Joza

Vlaho Bukovac - Portret brata Joza, Cavtat, 1883. g., KB-935

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Odjeća za bebu

Marija Fagioni - "Papina bjankarija", oko 1850. g., KB-1200/1-15

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Konavka

Vlaho Bukovac - Konavoka u zimskom ruhu, Cavtat, 1885. g.,  UGD-552

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Gospa od sedam žalosti

Vlaho Bukovac - Madona (Gospa od sedam žalosti), Cavtat, oko 1865. g., KB-938

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Panorama Cavtata

Vlaho Bukovac - Panorama Cavtata (rad iz djetinjstva), Cavtat, oko 1866. g., KB-994

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Ulica

Vlaho Bukovac - Ulica - ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1224

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Vlaho Bukovac

Van Doorn - Vlaho Bukovac, New York, 1868. g., KB-1128

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Jedrenjak Osmi dubrovački

Vlaho Bukovac - Jedrenjak "Osmi dubrovački" - ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1225

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Lov na kornjače

Vlaho Bukovac - Lov na kornjače - ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1226

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Sultanova lađa

Vlaho Bukovac - Sultanova lađa - ilustracija za autobiografiju "Moj život", KB-1227

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Zidni oslik

Autoportret

Vlaho Bukovac - Autoportret, San Francisco, 1875. g., KB-939

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

John Barrington

John Barrington, portret, San Francisco, oko 1875. g., KB-24

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Vlaho Bukovac slika

N. J. Bayley W. F. - Vlaho Bukovac slika, San Francisco, oko 1872. g., KB-65

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Isaac Lustig

W. F. Bayley - Isaac Lustig, San Francisco, oko 1872. g., KB-1132

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Medo Pucić

Silvino Mascarich - Medo Pucić, Dubrovnik, oko 1880. g., KB-42

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Alexandre Cabanel

Edmond Bénard - Alexandre Cabanel, Pariz, 1887. g., KB-1204/1

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Studija ruke

Vlaho Bukovac - Studija ruke, Pariz, 1877. g., KB-986

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Studija satira

Vlaho Bukovac - Studija satira po Praxitelu, između 1877. g.- 1880. g., KB-826

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Crnogorka na obrani

nepoznat fotograf - Crnogorka na obrani, Pariz, 1878. g., KB-1152

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Mlada Crnogorka

Studija žene

Vlaho Bukovac - Studija žene (u ateljeu), Pariz, oko 1880. g., KB-987

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Kraljica Natalija

Nikola Lekić - Natalija Obrenović, srpska kraljica, 1882. g., KB-38

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

La grande Iza

La grande Iza, reprodukcija na dopisnici, fotografija slike Vlahe Bukovca

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Portret Miha Klaića

Vlaho Bukovac - Portret Miha Klaića, Zadar, 1881. g., KB-777

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Bijela ropkinja

Bijela ropkinja, reprodukcija, London, oko 1885. g., KB-1035

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Vlaho Bukovac u ateljeu

Edmond Bénard - Vlaho Bukovac u ateljeu u Parizu, Pariz, oko 1886. g., KB-1068

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Isus prijatelj malenih

Isus prijatelj malenih (Pustite malene k meni), KB-1229

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Zora umire

Vlaho Bukovac s mladom suprugom

Clément et Cie Braun - Vlaho Bukovac s mladom suprugom, Pariz, oko 1892. g., KB-23

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Gundulićev san

Zastor HNK

Zastor HNK-a, Hrvatski preporod (Slava njima), KB-1233

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Portret Franje Josipa I.

Kristov grob

Karneval u Epidauru

Jelica Bukovac s djecom

Nepoznat fotograf - Jelica Bukovac s djecom i Maricom Perović u Bukovčevom ateljeu u Beču, Beč, 1903. g., KB-1029

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)

Vlaho Bukovac sa studentima

nepoznat fotograf - Vlaho Bukovac sa studentima, 1908. g., KB-1037

Doznaj više ...

Vidi tiskano izdanje "Moj život", 1918.

Vidi rukopis (urednik Lovrić)