Panorama Cavtata

Slika

Vlaho Bukovac

Panorama Cavtata (rad iz djetinjstva)

slika

kombinirana tehnika na papiru

Cavtat, oko 1866. g.

35,5 x 74,5 cm

inv. br. KB-994

 

Precizni topografski prikaz Cavtata, tj. poluotoka Rat. More i barke u prvom su planu, u drugom je planu urbana jezgra Cavtata, a visoka brda su u pozadini. Crtež je naivan, koloristički ograničen. U samom donjem rubu slike vidljiv je natpis: Ragusa Vechia i još četiri nečitke riječi. Spada među najranija sačuvana Bukovčeva djela.