Arhiv Kuće Bukovac

Vlaho Bukovac, Moj život, Književni jug, Zagreb, 1908.

Vera Kružić – Uchytil, Vlaho Bukovac, život i djelo, NZG, Zagreb, 2005.

Katalog izložbe Vlaho Bukovac – Pariško razdoblje 1877. – 1893., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2018.

Katalog izložbe Vlaho Bukovac i dekorativne kompozicije: Strop kazališta u Dubrovniku, Muzeji i galerije Konavala, Kuća Bukovac, Cavtat, 2019.

Katalog izložbe Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, SANU, 2020.