Nakladnik:

Muzeji i galerije Konavala

Za nakladnika:

Antonia Rusković Radonić

Naslov web izložbe:

Vlaho Bukovac: Moj život

Autori sadržaja:

Jelena Beželj

Helena Puhara

Foto dokumentacija:

Muzeji i galerije Konavala

Web platforma:

Link2