Dokumenti, podatci i informacije objavljeni na web-stranici https://bukovac.migk.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez odobrenja Muzeja i galerija Konavala (dalje u tekstu: Muzej). Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost Muzeja. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta, slika ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost Muzeja. Prava distribucije i umnažanja ima Muzej.

Dokumenti, podatci i informacije objavljeni na ovoj web-stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Svi tekstovi i fotografije na ovoj stranici intelektualno su vlasništvo Muzeja i galerija Konavala. Korištenjem sadržaja ove web-stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web-stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web-stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Muzeji i galerije Konavala zadržavaju pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na ovim Internet-stranicama, te neće biti odgovorni za ikakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Muzeji i galerije Konavala zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opće uvjete korištenja te neće biti odgovorni za ikakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene općih uvjeta stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet-stranicama.

***
Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije