Zastor HNK

Slika

Hrvatski preporod (Slava njima)

reprodukcija na dopisnici

9 x 14,2 cm

inv. br. KB-1233

 

Svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta Bukovac je naslikao 1895. godine za novoizgrađenu zgradu. Prikazuje grupu likova, hrvatskih iliraca, koji su došli odati počast dubrovačkom pjesništvu, personificiranom u liku Ivana Gundulića. Zastor je naručila Zemaljska vlada, a tema i izbor likova dogovoreni su u suradnji sa Stjepanom Miletićem, Milivojem Šrepelom i Ksaverom Šandorom Gjalskim.