Vlaho Bukovac slika

Slika

N. J . i W. F. Bayley

Vlaho Bukovac slika

fotografija

San Francisco, oko 1875. g.

inv. br. KB-65

 

Portret mladog Bukovca snimljen u njegovom prvom ateljeu u San Franciscu. Sjedi, u lijevoj ruci drži kistove, a ispred, na štafelaju je slika, portret žene. Sa strane na podu oslonjene su još dvije slike. U prvom planu je stolić sa slikarskim priborom.