Isaac Lustig

Slika

W. F. Bayley

Isaac Lustig

fotografija

San Francisco, oko 1872. g.

6,4 x 10,6 cm

inv. br. KB-1132

 

Portret Isaaca Lustiga, jednog od prvih Bukovčevih mecena. Od njega je naručio tri portreta, a naknada je bila stan i hrana. Bukovac se kod Lustigovih osjećao kao kod svoje obitelji, a prvi susret zabilježio je u autobiografiji: ... i u okviru ulaza ukaza se sijeda glava grdnog čovjeka, koji je na me gledao jednim okom, dočim drugo pobjeglo tako na stranu, da se samo bijelo vidjelo.