John Barrington

Slika

John Barrington

fotografija

San Francisco, oko 1875. g.

14 x 9,8 cm

inv. br. KB-24

 

Portret Johna Barringhtona (u starijoj dobi), direktora pošte, podrijetlom Nizozemca, kojega je Bukovac upoznao u Tripalovoj kavani u San Franciscu. Vidjevši kako je naslikao autoportret, nagovarao je Vlaha da prestane raditi u kavani i da se posveti slikarstvu.

Na poleđini Ivankinim rukopisom piše: Ovo je Baringhton koji je Papi reko da ga čeka velika budućnost i slava. Bio je direktor Banke.