Sultanova lađa

Slika

Vlaho Bukovac

Sultanova lađa - ilustracija za autobiografiju "Moj život"

fotografija

Oko 1918. g.

9 x 12,1 cm

inv. br. KB-1227

 

Fotografija crteža Vlaha Bukovca za autobiografiju „Moj život“. Prikazuje sultanovu lađu na svečanosti u Istanbulu, epizodu koju Bukovac opisuje u autobiografiji i koja ga je izrazito dojmila. Crtež je nastao oko 1918. godine kad je Bukovac završavao rukopis autobiografije i pripremao ga za tisak. Knjiga je izašla krajem 1918. godine u izdanju Književnog juga u Zagrebu, ali osim naslovnice nije bila opremljena crtežima.