Orden

Slika

Odlikovanje

Danilov krst III. reda

metal; svila

5,5 x 4 cm

inv. br. KB-396

 
Crnogorski orden – crni križ, središnji krug crveni sa ćiriličnim natpisom:
Za nezavisnost Crne Gore 1852-3, a s druge strane Danilo I, knjaz CG.

Godine 1883. crnogorski knez Nikola boravio je u Parizu te je predložio Bukovcu da se s njim vrati na Cetinje te da na dvoru izradi veliki broj portreta. Međutim, boravak na Cetinju nije prošao kako je Bukovac zamislio. Ipak, za svoj angažman bio je odlikovan: 'Daću vam Danilov krst III. reda, jeste li zadovoljan?' Opet mu se poklonih i zahvalih na svemu. I dovrših: Ponosan sam na Danilov krst, a dao Bog da mi bude od sreće!' – zapisao je Bukovac u autobiografiji.