Mlada Crnogorka

Slika

Graffe phot.

Mlada Crnogorka

fotografija

10,8 x 16,4 cm

inv. br. KB-1153

 

Sliku „Mlada Crnogorka“ Vlaho Bukovac naslikao je 1879. godine, a otkupio ju je knez Nikola I. Petrović Njegoš. Iste godine slika je bila izložena na pariškom Salonu, a zatim i u Općinskoj kavani u Dubrovniku.

Poleđina fotografije ispunjena je Bukovčevim skicama.